ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ


Εισαγωγικές έννοιες στην Βιολογική Γεωργία (pdf) Η Βιολογική Γεωργία  (pdf) Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρόεδρος AgriBioMediterraneo, IFOAM


Οδηγός Βιολογικών προϊόντων  
(pdf) Επιμελητήριο Χανίων.

Η προστιθέμενη αξία των Βιολογικών προϊόντων (pdf) Βασιλική Ρούση – Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής Υπεύθυνη Πιστοποίησης Συστημάτων, Διεθνών & Ιδιωτικών Προτύπων
Ινστιτούτου Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ