Καλλιέργεια βιολογικών αρωματικών φυτών στην Ήπειρο


Μια καινούργια φυτεία βιολογικών αρωματικών φυτών, δημιουργήθηκε στον Νομό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στα Κάτω Πεδινά.

Η εγκατάσταση των φυτών ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2016, μετά από την προβλεπόμενη προετοιμασία του κτήματος.

Η εταιρία που ανήκει στον κ. Μπουρνάκα καλλιεργεί Ελληνική Ρίγανη και Τσάι του βουνού , ενώ στους άμεσους στόχους, είναι η επέκταση και σε άλλα είδη αρωματικών φυτών.

Η περιοχή της Ηπείρου, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε να αποτελέσει μια δυναμική Περιφέρεια στον κλάδο.