Τμήμα βιολογικών κηπευτικών σποροφύτων


Το Τμήμα Βιολογικών Κηπευτικών Φυτών οργανώθηκε το 2005, μετά από έρευνα πάνω σε θέματα παραγωγής βιολογικών σποροφύτων κηπευτικών και εύρεσης παραδοσιακών ποικιλιών.  
Τομείς ενασχόλησης: 
 • Παραγωγή και πιστοποίηση Βιολογικών Σποροφύτων Κηπευτικών 
 • Καταγραφή με την βοήθεια συνεργατών, των παραδοσιακών ποικιλιών κηπευτικών
 • Συλλογή σπόρων Παραδοσιακών Ποικιλιών 
 • Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα, πάνω σε θέματα Βιολογικής Καλλιέργειας Κηπευτικών
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργαζόμενους παραγωγούς
 • Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια
 • Έκδοση πληροφοριακού υλικού για τις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών, καθώς και τεχνικές και μεθόδους καλλιέργειας
 • Έκδοση ετήσιου καταλόγου με τα Βιολογικά Κηπευτικά Φυτά που παράγει το φυτώριο
 • Δικτύωση συνεργαζόμενων κτημάτων
 • Συνεργασία με Βιοκαλλιεργητές, Ερευνητικά Ιδρύματα και Φορείς Βιολογικής γεωργίας άλλων χωρών
 • Σχεδιασμοί βιολογικών λιπάνσεων και φυτοπροστασίας στα συνεργαζόμενα κτήματα
 • Αποστολές Βιολογικών Κηπευτικών φυτών, σπόρων και λιπασμάτων σε όλη την ΕλλάδαΔείτε φωτογραφίες από συνεργαζόμενα κτήματα με Βιολογικά Σπορόφυτα Κηπευτικών


Κτήμα Βίωμα - Τμήμα βιολογικών κηπευτικών σποροφύτων
Τ. 2384021193 | F. 2384021363
(καθημερινά, εκτός Κυριακής από τις 9.00 - 17.30)