Τμήμα βιολογικών αρωματικών φυτών

Το Τμήμα Αρωματικών - Φαρμακευτικών Φυτών δημιουργήθηκε το 2005.
Τομείς ενασχόλησης:
  • Παραγωγή και πιστοποίηση Βιολογικών Αρωματικών - Φαρμακευτικών Φυτών
  • Διατήρηση μητρικών φυτειών του φυτωρίου, που παρέχουν το πρωτογενές υλικό των μοσχευμάτων 
  • Σχεδιασμός βιολογικής φυτείας Αρωματικών - Φαρμακευτικών Φυτών σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο παραγωγό 
  • Σχεδιασμός βιολογικής λίπανσης και φυτοπροστασίας
  • Σχεδιασμός μεταποίησης - τυποποίησης
  • Δικτύωση συνεργαζόμενων κτημάτων
  • Έκδοση ετήσιου οδηγού με τα είδη και τις ποικιλίες των Αρωματικών φυτών που παράγει το φυτώριο
  • Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια
  • Συμμετοχή σε ερενητικά προγράμματα με πολλαπλασιαστικό υλικό
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών συναντήσεων 
Ενημερωτική επίσκεψη σε συνεργαζόμενο κτήμα.Κτήμα Βίωμα - Τμήμα βιολογικών αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών
Τ. 2384021193 | F. 2384021363
(καθημερινά, εκτός Κυριακής από τις 9.00 - 17.30)