Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων:


ΕΦΕΤ - Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων:

Agrocert, Οργανισμός πιστοποίησης και επίβλεψης γεωργικών προϊόντων Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων:

Ευρωπαϊκή Ένωση - European Union:

IFOAM - Διεθνής ομοσπονδία οργανώσεων για την Βιολογική γεωργία:

FΑΟ - Food and agriculture organization of the united nation:

Wikipedia:

Ενώσεις - Σύλλογοι Βιοκαλλιεργητών - Organic farmers:

Φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων:
Certification Bodies organic products (GREECE):

Ερευνητικά ιδρύματα - Πανεπιστήμια (Ελλάδα), Research institutions - Universities (Greece):

Γεωργικά περιοδικά - ενημερωτικές ιστοσελίδες, Agricultural magazines - informative websites: