Προοπτικές Αγοράς βιολογικών προϊόντων


Σεπτέμβριος 2016 
Κατερίνα Χριστοδούλου - Λειτουργός Γεωργίας

Βιολογική Γεωργία στην ΕΕ με αριθμούς

Πέραν των 186 000 βιολογικών αγροκτημάτων σε όλη την ΕΕ 

9,6 εκατ. εκτάρια με βιολογικές καλλιέργειες που αντιπροσωπεύουν το 5,4% της συνολικής γεωργικής έκτασης 

Σημαντικότερες βιολογικές καλλιέργειες: 

Μόνιμοι βοσκότοποι (περίπου 45%) 

Σιτηρά (περίπου 15%) 

Μόνιμες καλλιέργειες (περίπου 13%)

Αγορά βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ με αριθμούς

Τα τελευταία χρόνια η αγορά βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ, οδηγείται από μια σταθερά αυξανόμενη ζήτηση.

Έχει αναπτυχθεί σημαντικά (19,7 € δισεκατομμύρια ευρώ και με ρυθμό ανάπτυξης 9% το 2011)

Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιολογική γεωργία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία.

Λήφθηκαν περίπου 45 000 απαντήσεις τόσο από καταναλωτές όσο και από εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης βιολογικών προϊόντων.


Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 


Η Επιτροπή προτείνει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη το οποίο θα συζητηθεί και θα εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. 

Οι σημαντικότερες δράσεις αποσκοπούν: 

Σε αύξηση της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στη βιολογική γεωργία 

Προώθηση του λογότυπου της βιολογικής γεωργίας 

Αναθεώρηση από την Επιτροπή των κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις 

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στη βιολογική γεωργία 

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα 

Προώθηση των εξαγωγών βιολογικών προϊόντων σε Τρίτες Χώρες

ΕΚΘΕΣΕΙΣ Βιολογικών προϊόντων 

BIOFACH - Κορυφαία Εμπορική Έκθεση του κόσμου για βιολογικά προϊόντα https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukt e/exhibitorlist?page=2 

Νυρεμβέργη 15 - 18 Φεβρουαρίου2017 

BIOFACH 2016 48,533 επισκέπτες από 130 διαφορετικές χώρες 2,325 εκθέτες παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους