Το πρώτο Αγροτικό Συνέδριο της ΝαυτεμπορικήςΣτις 23 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί το 1ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, με θέμα «η ελληνική γεωργία σε κρίσιμο σταυροδρόμι- προκλήσεις/ευκαιρίες/προοπτικές». Συγκεκριμένα το συνέδριο θα γίνει στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, με χορηγούς επικοινωνίας το Agronews και την Agrenda.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, « ένας εκ των μεγάλων «πρωταγωνιστών» στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας είναι αναμφισβήτητα ο αγροτικός τομέας καθώς στο παρατεταμένο διάστημα των εφτά πλέον ετών της διαμορφωθείσης περιόδου «αγρανάπαυσης» της εγχώριας οικονομίας, οι προβολείς έχουν στραφεί
νομοτελειακά στις «σταθερές». Και ο αγροτικός-κτηνοτροφικός τομέας μπορεί -και αυτός- να υποστηρίξει το ρόλο της φυσικής σταθεράς στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της χώρας.
Είναι, ωστόσο, ανάγκη να προσδιοριστεί μια νέα εικόνα για την ελληνική γεωργία, η οποία να προσδιορίζεται από καινούργιες τεχνικές, θεσμικές, νομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές συνιστώσες και κυρίως από συγκεκριμένη και στοχευμένη μακροπρόθεσμη αγροτική πολιτική.
Το εγχείρημα της δημιουργίας ενός «νοικοκυρεμένου» πρωτογενή τομέα που θα ανοίγει το δρόμο των συνεργιών με το δευτερογενή και το τριτογενή δεν είναι ακατόρθωτο. Σημαντικό αρωγό στη χάραξη ενός νέου σχεδιασμού άσκησης αγροτικής πολιτικής αποτελεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τα εργαλεία που προσφέρει στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, με γνώμονα τις αλλαγές στο παγκόσμιο διατροφικό μοντέλο, τις νέες προϋποθέσεις για τις καλλιέργειες που θέτουν οι διεθνείς κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος, και βέβαια την επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών.
Σύμμαχος για την επόμενη μέρα της εγχώριας γεωργίας είναι η υπεροχή της αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και δη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ποιότητας, το οποίο με την χρήση ορθών πρακτικών προώθησης, δύναται όχι μόνο να αποτελέσει διαβατήριο εισόδου αλλά και κατάκτησης των διεθνών αγορών.
Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το επάγγελμα του αγρότη προσελκύει ξανά επιστημονικά καταρτισμένους νέους, οι οποίοι μπορούν να «παντρέψουν» τις παραδοσιακές τεχνικές και την εμπειρία παλαιότερων γενεών με νέες σύγχρονες πρακτικές, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές στον πρωτογενή τομέα.
Βεβαίως, για τη χάραξη αποτελεσματικής εθνικής αγροτικής πολιτικής και την επιτυχημένη εξέλιξη του παραδοσιακού αγρότη σε επιχειρηματία της αγροτικής παραγωγής πρέπει πρώτα να επιλυθούν αποφασιστικής σημασίας ζητήματα, όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η αναβάθμιση της αγροτικής υποδομής, η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής με σύγχρονες συλλογικές μορφές και η σύνδεσή της με τις αγορές, η αποκρυπτογράφηση των αγροτικών τάσεων, ο προσδιορισμός των καλλιεργειών που θα έχουν ζήτηση, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η πιστοποίηση και η τυποποίηση των προϊόντων, κ.ά. Επίσης θα πρέπει να τεθούν σαφή όρια μεταξύ της ευρωπαϊκής και κρατικής ενίσχυσης του αγροτικού τομέα στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής υποστήριξης της κυρίαρχης ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Η Ναυτεμπορική, επιθυμώντας να συμβάλει στη διαμόρφωση του σύγχρονου μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, διοργανώνει το 1οΑγροτικό Συνέδριο, με θέμα «Η ελληνική γεωργία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: προκλήσεις / ευκαιρίες / προοπτικές».
Εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα θα καταθέσουν απόψεις και θα αναλύσουν τάσεις, περιορισμούς, απειλές και ευκαιρίες με στόχο να προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια όσο το δυνατόν σφαιρική ενημέρωση και να συμβάλουν στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.

Η βασική θεματολογία αναπτύσσεται σε έξι άξονες:

1. Νέα αρχιτεκτονική αγροτικής ανάπτυξης: ΚΑΠ & ΠΑΑ 2014-2020, χρηματοδότηση, επενδύσεις, ασφάλιση παραγωγής & πιστώσεων
2. Σύγχρονες συλλογικές μορφές οργάνωσης: αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, άλλες μορφές οργάνωσης
3. Αποτελεσματική αγροτική επιχειρηματικότητα: εμπορική ανάπτυξη, οικονομική αλυσίδα, τάσεις, βιομηχανική παραγωγή, συμπράξεις, συμβολαιακή γεωργία, δικτύωση
4. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές: branding, τυποποίηση, πιστοποίηση, προώθηση, επιτυχημένες πρακτικές
5. Αγροτική παραγωγή και περιβάλλον: παραδοσιακές και νέες καλλιέργειες, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες

6. Εργαλεία στην υπηρεσία του σύγχρονου αγρότη: τεχνολογία, καινοτομία

1ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής
                                                             
Η ελληνική γεωργία σε κρίσιμο σταυροδρόμι
προκλήσεις/ευκαιρίες/προοπτικές

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016
Divani Caravel Hotel, Αθήνα

08:30-09:ο0   Προσέλευση – Εγγραφές

09:00-09:05   Γιάννης Περλεπές, Γενικός Διευθυντής, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
                            Εισαγωγικές παρατηρήσεις

09:05-09:25    Ευάγγελος Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

09:25-09:40    Γιώργος Κασαπίδης, Βουλευτής, Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
                            Νέα Δημοκρατία

09:40-09:55    Κώστας Καραντινινής, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences


09:55-11:10      Ενότητα 1:
Νέα αρχιτεκτονική αγροτικής ανάπτυξης:
ΚΑΠ & ΠΑΑ 2014-2020, χρηματοδότηση, επενδύσεις,
ασφάλιση παραγωγής & πιστώσεων

09:55-10:05     Ομιλία
10:05-10:15      Ομιλία


10:15-11:10       Πάνελ:
·           Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014-2020: τι προσφέρει στον αγρότη, τον καταναλωτή, την κοινωνία
·           Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020: Με ποιο τρόπο θα μπορέσει να αξιοποιηθεί στο έπακρο η υποστήριξη μέσω ενισχύσεων και τεχνογνωσίας
·           Ασφάλιση αγροτικού εισοδήματος: Τι θα φέρει η επόμενη ημέρα
·           Ασφάλιση πιστώσεων: Με ποιον τρόπο ενισχύει τη ρευστότητα
·           Επενδύσεις στον αγροτικό τομέα: χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνογνωσία

Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
                            Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θεοφάνης Κουρεμπές, Πρόεδρος, Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

11:10-11:30       Διάλειμμα


11:30-12:35       Ενότητα 2:
                Σύγχρονες συλλογικές μορφές οργάνωσης:
                αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, άλλες μορφές οργάνωσης

11:30-11:40       Ομιλία
11:40-11:50       Ομιλία

11:50-12:35       Πάνελ:
·           Αγροτικοί συνεταιρισμοί
·           Ομάδες παραγωγών
·           Νέοι αγρότες: κίνητρα, προκλήσεις, οφέλη
·           Άλλες μορφές οργάνωσης

Στέλιος Δρυς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Foodstandard
Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ)
Δημήτρης Μανώσης, Πρόεδρος ΖΕΥΣ Ακτινίδια*


12:35-13:40      Ενότητα 3:
                Αποτελεσματική αγροτική επιχειρηματικότητα:
                εμπορική ανάπτυξη, οικονομική αλυσίδα, τάσεις, βιομηχανική παραγωγή,
                      συμπράξεις, συμβολαιακή γεωργία, δικτύωση

12:35-12:45       Ομιλία
12:45-12:55       Ομιλία

12:55-13:40      Πάνελ:
·           Τι θα δώσει ουσιαστική ώθηση στην αγροτική επιχειρηματικότητα
·           Ελληνικές και διεθνείς τάσεις
·           Οικονομική αλυσίδα – Σύνδεση βιομηχανίας και παραγωγής
·           Αγροδιατροφικές συμπράξεις
·           Συμβολαιακή γεωργία: προϋποθέσεις, οφέλη, απειλές και ευκαιρίες
·           Αγροτουρισμός

Άγις Πιστιόλας, Διευθυντής Εξαγωγών και Marketing, Agrino*
Ευάγγελος Καλούσης,  Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)*
Αντώνης Μαρκοβίτης, Πρόεδρος, Αγροτικός Συνεταιρισμός Venus Growers*

13:40-14:40     Γεύμα


14:40-15:45      Ενότητα 4:
                Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές:
                branding, τυποποίηση, πιστοποίηση, προώθηση, επιτυχημένες πρακτικές

14:40-14:50     Ομιλία
14:50-15:00     Ομιλία

15:00-15:45      Πάνελ:
·           Προώθηση και εξαγωγές
·           Τυποποίηση – πιστοποίηση προϊόντων
·           Παραγωγή και branding
·           Διατροφική αξία προϊόντων
·           HACCP και άλλα πρότυπα
·           Ασφάλεια τροφίμων
·           Ιχνηλασιμότητα
·           Αλυσίδα διανομής – logistics

Δημήτρης Καραβασίλης, Διευθύνων Σύμβουλος, DK Consultants


15:45-16:40      Ενότητα 5:
                Αγροτική παραγωγή και περιβάλλον:
                παραδοσιακές και νέες καλλιέργειες, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες

15:45-15:55       Ομιλία

15:55-16:40      Πάνελ:
·           Αύξηση παραγωγικότητας και περιβάλλον: σύγχρονα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και νέα πολλαπλασιαστικά υλικά
·           Άρδευση: αριστοποίηση της απόδοσης και εξοικονόμηση φυσικών πόρων
·           Πιστοποιημένος σπόρος: διασφάλιση παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων
·           Νέες καλλιέργειες: τάσεις στην εγχώρια και παγκόσμια ζήτηση
·           Κτηνοτροφία: προκλήσεις και προοπτικές
·           Ιχθυοκαλλιέργειες: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Κωνσταντίνος Φεγγερός, Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής,
                            Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*

16:40-16:55      Διάλειμμα


16:55-17:10       Αναστάσιος Χανιώτης, Director of Economic Analysis, Perspectives & Evaluations,
                            and Communication, Directorate General for Agriculture, European Commission

17:10-18:00      Ενότητα 6:
                Εργαλεία στην υπηρεσία του σύγχρονου αγρότη:
                τεχνολογία, καινοτομία

17:10-17:20       Ομιλία
17:20-17:30      Ομιλία

17:30-18:00     Πάνελ:
·           ΙοΤ farming
·           Γεωργία ακριβείας
·           Υδροπονική καλλιέργεια
·           Τεχνολογία για την ενίσχυση του εδάφους και την προστασία της βιοποικιλότητας
·           e-Agrobusiness
·           Καινοτόμες πρακτικές

Σπύρος Φουντάς, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,
                            Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπρόσωπος, GS1 Association Greece

18:00                 Τέλος Συνεδρίου

Έχουν προσκληθεί επίσης οι:
Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, RedestosEfthymiadis Agrotechnology Group
Θάνος Καπρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μάνος Κασσαλιάς, Γενικός Διευθυντής, Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων
Νίκος Κουτλιάμπας, Πρόεδρος Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
Νικήτας Πρίντζος, Πρόεδρος, ΕΑΣ Βόλου