1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. 22-24/11/2015 Παρανέστι Δράμας.

Η Ένωση Αγροτών Bιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας σας ενημερώνει ότι διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο συνέδριο βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στο Παρανέστι Δράμας, στις 22-24/11/2015.

Οι στόχοι του συνεδρίου είναι οι εξής:
1) η ενημέρωση, η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών – κτηνοτρόφων στη Βιολογική καλλιέργεια.
2) η προώθηση των αγροτικών δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον και κατά επέκταση στην υγεία των καταναλωτών.
3) η ενημέρωση και η συζήτηση κοινών προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν την βιωσιμότητα των Βιοκαλλιεργητών και η λήψη αποφάσεων. Οι αποφάσεις να προωθηθούν στο υπουργείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4) η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για την ποιοτική αξία των βιολογικών ελληνικών προϊόντων.
5) να βρεθούν μέσα και τρόποι για την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας.
6) η γνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων των βιοκαλλιεργητών όλης της Ελλάδας.
Με τη λήξη του συνεδρίου θα ανακοινωθούν τα συμπεράσματα και τα πρακτικά του συνεδρίου.