Παραδοσιακές ποικιλίες Cherry Τομάτας

Φωτογραφίες από μικρόκαρπες παραδοσιακές ποικιλίες Τομάτας, σε συνεργαζόμενα κτήματα ανά την Ελλάδα. 


Παραδοσιακή ποικιλία Red Cherry. φωτ. αρχείο - Κτήμα Βίωμα

Παραδοσιακή ποικιλία White Cherry. φωτ. αρχείο - Κτήμα Βίωμα. 

Καρποί της ποικιλίας White cherry.

Καρποί της ποικιλίας Wellow pear.