ΒΙΟΖΩ - «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ»Βασικός σκοπός της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» είναι η συγκρότηση μαζικής και δυναμικής Ένωσης με ζωντανή παρουσία και καθημερινή δράση σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την αποτελεσματική κάθε φορά προστασία και προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των πάσης φύσεως καταναλωτών, την βελτίωση της υγείας, της ασφάλειάς τους, την διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και την γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, πανελλαδικό, εντός και εκτός Ελλάδος με δραστηριοποίηση και συμμετοχή των ίδιων των καταναλωτών.

«ΒΙΟΖΩ» - Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» Γραφεία: ΜακΜίλλαν 10, 11144 Αθήνα, Πατήσια. Τηλ/Φαξ: 210 522 23 23 Κινητό: 697-9734591 Ηλ.Ταχ: email@biozo.org