Νέο λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα της Ε.Ε.Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για το νέο λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ. Το νέο σύμβολο επιλέχθηκε από ηλεκτρονική ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν περίπου 130.000 άτομα. Το λογότυπο που συγκέντρωσε το 63% των ηλεκτρονικών ψήφων σχεδιάστηκε από τον Γερμανό φοιτητή Dusan Milenkovic, και απεικονίζει ένα «ευρωφύλλο», δηλαδή τα αστέρια της ΕΕ σε πράσινο φόντο.

Από την 1/7/2010 η χρήση του βιολογικού λογότυπου θα είναι υποχρεωτική για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και έχουν παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προαιρετικά, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για εισαγόμενα προϊόντα. Δίπλα από το υποχρεωτικό λογότυπο θα μπορούν να τοποθετούνται και άλλα ιδιωτικά, περιφερειακά ή εθνικά λογότυπα. Τις προσεχείς εβδομάδες θα θεσπιστεί το νέο λογότυπο σε σχετικό παράρτημα με τροποποίηση του Κανονισμού.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, κ. Σπύρος Σγούρος, «Η πρόβλεψη για υποχρεωτική χρήση του νέου λογότυπου συνάντησε την αντίθεση των οργανώσεων της βιολογικής γεωργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς δεν συνδυάζεται με μια ευρύτατη καμπάνια προώθησής του. Η υποχρεωτική εφαρμογή απαλλάσσει σε κάποιο βαθμό την ΕΕ και τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις τους, ενώ η εναλλακτική πρόταση που είχε τεθεί προς συζήτηση, που ήταν η ενίσχυση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τον νέο λογότυπο θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Το νέο σήμα, είναι τουλάχιστον καλύτερο από το προηγούμενο, καθώς διαφοροποιείται από σύμβολα, παρεμφερή με άλλα Ευρωπαϊκά λογότυπα, όπως είναι το Π.Ο.Π. και το Π.Γ.Ε.».

Την αντίρρησή του είχε εκφράσει και ο εξειδικευμένος σε θέματα βιολογικής γεωργίας δικηγόρος κ. Hanspeter Schmidt, ο οποίος θεωρεί ότι αφενός κανένα από τα τρία σχέδια που μετείχαν στο διαγωνισμό δεν επικοινωνεί τη βιολογικότητα των προϊόντων, αφετέρου δεν θα είναι ευκρινή εάν τυπωθούν σε μικρότερο μέγεθος σε συσκευασίες προϊόντων. Πέρα από την επιλογή συγκεκριμένου συμβόλου, σημασία έχει και ο τρόπος χρήσης του νέου λογοτύπου καθώς η προαιρετική χρήση του για προϊόντα προερχόμενα από χώρες εκτός ΕΕ, στην πράξη σημαίνει ότι δεν θα διαφοροποιούνται τα Ευρωπαϊκά από τα εισαγόμενα προϊόντα.