Συνέδριο του AgriBioMediterraneo: βιολογική γεωργία και αγρο-οικοτουρισμός στη ΜεσόγειοΔιεθνές συνέδριο για τη βιολογική γεωργία και τον Αγρο-ΟικοΤουρισμό στη Μεσόγειο οργανώνει το Μεσογειακό Τμήμα της IFOAM, το AgriBioMediterraneo, σε συνεργασία με τον Οργανισμό ΔΗΩ, στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2011 στη Ζάκυνθο. 

Το συνέδριο θα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1) βιολογική γεωργία, 2) Αγροοικο τουρισμός, 3) βιοποικιλότητα, 4) προστατευόμενες περιοχές, 5) τοπικές αγορές και απευθείας εμπορία, 6) τυποποίηση στα πλαίσια λειτουργίας των βιολογικών αγροκτημάτων, 7) γαστρονομία και βιολογικά εστιατόρια, 8) περιβαλλοντική εκπαίδευση και διδακτικές εφαρμογές, 9) βιοκλιματική αρχιτεκτονική, 10) εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη, 11) νομοθεσία, 12) περιπτώσεις μελέτης, 13) πράσινη οικονομία, 14) αγροοικο τουρισμός και ΑΜΕΑ. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες για τις θεματικές ενότητες που προαναφέρθηκαν. Έχουν επιλεχθεί επιστήμονες από πανεπιστήμια, ειδικοί και εμπλεκόμενοι φορείς και οργανισμοί από τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας. Η αναγνωρισιμότητα τους είναι αναμφισβήτητη αφού επί σειρά ετών κατέχουν τιμητικές θέσεις στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ονόματα: Χαρίκλεια Μινώτου (Ελλάδα), Karen Hoberg (Ισπανία), Drazen Lusic (Κροατία), Aktham Badran (Παλαιστίνη), Fabio Piccioli (Ιταλία), Paola Migliorini (Ιταλία), Guy Rilov (Ισραήλ), Yousri Hasrem(Αίγυπτος), Markus Abenz (Γερμανία), Ranko Tradic (Κροατία). Όσοι ασχολούνται ενεργά με τη βιολογική γεωργία στη Μεσόγειο και ενδιαφέρονται να μετέχουν στο συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν με σχετική εισήγηση στην αγγλική γλώσσα. 

Οι εισηγήσεις μπορούν να είναι έως 4 σελίδες (2500 λέξεις), και να περιέχουν εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το AgriBioMediterraneo, επισκε- φτείτε την ιστοσελίδα www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/ agribiomediterraneo Για πληροφορίες και υποβολή προτάσεων για το διεθνές συνέδριο: abm. conference.2011@gmail.com