2015 - Διεθνές Έτος Εδαφών
Το 2015 είναι το Διεθνές Έτος Εδαφών που ξεκίνησε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (ΟΤΓ – Food and Agriculture Organisation-FAO) και έχει ως στόχο να αυξήσει την ενημέρωση και την κατανόηση της σημασίας του εδάφους για την ασφάλεια των τροφίμων και την ουσιαστική λειτουργία των οικοσυστημάτων.Το Κέντρο Ερευνών Βιολογικών Προϊόντων (Organic Research Centre) είναι ένας από τους 120 διεθνείς συνεργάτες που έχουν ενωθεί κάτω από την ομπρέλα της εκστρατείας Save Our Soils (Σώστε τα Εδάφη Μας), ώστε να βοηθήσει να μεταδοθεί το σημαντικό μήνυμα του εδάφους. Η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση των καταναλωτών για τη σημαντικότητα του εδάφους ως προς την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και του κλίματος. Θέλει να ενημερώσει τους ανθρώπους για το πρόβλημα των υποβαθμισμένων εδαφών και να στοχεύσει σε ‘εδαφολύσεις’. Τέλος, η εκστρατεία στοχεύει να παρακινήσει τους καταναλωτές να γίνουν δημιουργικοί και να συστρατευτούν για ένα καλύτερο μέλλον. Ένα από τα βασικά μηνύματα είναι ότι η Βιολογική Καλλιέργεια είναι η Λύση του Εδάφους. Οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να Αγοράσουν Βιολογικά Προϊόντα καθώς οι υγιεινές τροφές εξαρτώνται από υγιή εδάφη και εκατομμύρια αγρότες βιολογικών προϊόντων παγκοσμίως κάνουν την ανατροπή και διαφυλάττουν τα εδάφη τους αποκαθιστώντας τα υποβαθμισμένα εδάφη και αποτρέποντας τη διάβρωση, καταπολεμούν τη κλιματική αλλαγή αυξάνοντας την αποθήκευση άνθρακα, κάνουν το έδαφος πιο προσαρμοστικό σε ξηρασίες και πλημμύρες και ενεργοποιούν την βιοποικιλότητα.Μολονότι το ζήτημα του εδάφους θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του Κέντρου Ερευνών Βιολογικών Προϊόντων όλη τη διάρκεια του έτους, υπάρχουν τέσσερις χρονικές περίοδοι όπου το ίδιο το Κέντρο αλλά και οι συνεργάτες του θα εστιάσουν περισσότερο την προσοχή τους στο ζήτημα: η Παγκόσμια Εβδομάδα Εδάφους από 19-23 Απριλίου, η Εκδήλωση για τη Γιορτή του Εδάφους 26-29 Ιουνίου, η Εβδομάδα Υγιούς Εδάφους από τις 5-12 Σεπτεμβρίου και η Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους στις 5 Δεκεμβρίου 2015.  

www.saveoursoils.com