1η Πανελλήνια Συνάντηση Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας

Πρόγραμμα 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης για την Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓΕΩ) στη Θεσσαλονίκη 27-28/10/2015

Χώρος διεξαγωγής: Πολυχώρος "Συστέγαση Οργανώσεων" Πτολεμαίων 29Α 6ος ορ. Θεσσαλονίκη

ΤΡΙΤΗ 27/10/15 
(Κλειστή συνάντηση ΜΟΝΟ για όσους ΗΔΗ ασχολούνται με ΚΥΓΕΩ 

-για συμμετοχή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το csagrece@gmail.com για κάθε εγχείρημα θα θέλαμε την παρουσία των αγροτών και τουλάχιστον ενός από την κάθε ομάδα καταναλωτών)

16.00-17.00 Γνωριμία και παρουσίαση εγχειρημάτων/ομάδων
17.00-17.30 Παρουσίαση του προσχεδίου της Διακήρυξης και του ορισμού ΚΥΓΕΩ
17.30-18.30 Συζήτηση πάνω στον ορισμό ΚΥΓΕΩ και την ελληνική πραγματικότητα
18.30-19.00 Διάλειμμα 
19.00-20.30 Διαβούλευση επί της Διακήρυξης 
***Η ομάδα αυτή είναι πιθανό να συνεχίσει τι εργασίες της και την επόμενη ημέρα.
                
(Το κείμενο της διακήρυξης θα έχει ήδη αποσταλεί αρχές Οκτωβρίου στην κάθε ομάδα ώστε να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη του εγχειρήματος.)


ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10/15
(Ανοιχτό κάλεσμα για γνωριμία με την ΚΥΓΕΩ -αφορά πολίτες, αγρότες κι σχετικούς φορείς από όλη την χώρα)

10.00-10.30 Καλωσόρισμα και καφές
10.30-11.30 Παρουσίαση ΚΥΓΕΩ 'Τι, ποιος, πω, που, γιατί'
11.30-12.30 Παρουσίαση παραδειγμάτων & πολυμορφία μοντέλων ΚΥΓΕΩ
12.30-13.30 Ελληνική πραγματικότητα- Νομικό και φοροτεχνικό πλαίσιο
13.30-14.30 Αγροτικές πρακτικές για ΚΥΓΕΩ
14.30-16.00 Διάλειμμα για φαγητό
16.00-17.00 Ανθρώπινος παράγοντας-Διαχείριση συγκρούσεων, συμμετοχικότητα, δημοκρατικότητα
17.00-18.00 Παρουσίαση La Via Campesina -Παγκόσμιο Αγροτικό Κίνημα
18.00-20.00 Συζήτηση σε ομάδες πάνω στις παραπάνω θεματικές

Στόχοι της διήμερης συνάντησης:

Επικύρωση του προσχέδιου για την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη ΚΥΓΕΩ από τα υπάρχοντα εγχειρήματα Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή απογραφή των υπαρχόντων εγχειρημάτων ΚΥΓΕΩ 

Ενδυνάμωση, υποστήριξη και δικτύωση των υπαρχόντων εγχειρημάτων ΚΥΓΕΩ
Διάδοση της ιδέας της ΚΥΓΕΩ σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς και πολίτες 

Βοήθεια στην δημιουργία νέων εγχειρημάτων.

Συζήτηση για την δημιουργία ένωσης μικρών ηθικών και αλληλέγγυων παραγωγών με άξονα την αγροοικολογία για την προάσπιση των αγροτικών δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια του αγώνα για Διατροφική Κυριαρχία (αντλώντας από το παράδειγμα της La Via Campesina αλλά όχι απαραίτητα ως μέλος της).

Η διήμερη εκδήλωση βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντική εργασία και προσφορά. Για τον λόγο αυτό σχηματίστηκαν οι παρακάτω ομάδες εργασίας που χρειάζονται στελέχωση. Για κάποιες η δουλειά ξεκινάει από τώρα ενώ για άλλες αφορά μόνο το διήμερο. 

Ελπίζουμε στην συμμετοχή σας ώστε να τα καταφέρουμε! Για δηλώσεις συμμετοχής ή περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το csagreece@gmail.com .