Τι είναι η βιοδυναµική γεωργία και η ποιότητα DEMETER;Η βιοδυναµική γεωργία είναι µια οικολογική γεωργία που λαµβάνει υπ’ όψη της και αφανείς δυνάµεις στη φύση, όπως δυνάµεις ζωής, ψυχικές δυνάµεις και πνευµατικές δυνάµεις. ∆υνάµεις ζωής είναι αυτές που έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή. Ψυχικές δυνάµεις είναι αυτές που δηµιουργούν όργανα σ’ έναν οργανισµό π.χ. στα φυτά ρίζες, φύλλα, άνθη κλπ. Πνευµατικές δυνάµεις είναι αυτές που δίνουν το αρχέτυπο του είδους σε κάθε φυτό και ζώο, κάτι πριν από τα γονίδια και κληρονοµικότητα. 


Όλες αυτές οι δυνάµεις ακολουθούν ορισµένους ρυθµούς αύξησης και µείωσης των ωθήσεών τους και σχετίζονται µε τις εναλλαγές στο ηλιακό µας σύστηµα και γενικά στο Σύµπαν. Ό,τι έχει ζωή υπόκειται σε ρυθµούς. Σκεφθείτε την κυκλοφορία των χυµών στα φυτά, του αίµατος σε µας, την εγρήγορση και τον ύπνο, την βλάστηση και τον λήθαργο των φυτών, την ηµέρα και τη νύχτα, Χειµώνα, Καλοκαίρι κλπ. 

Τα ιδεώδη στην βιοδυναµική γεωργία είναι: 
• Το αγρόκτηµα να γίνει ένας ζωντανός οργανισµός µε την µέγιστη εφικτή αυτάρκεια, δηλαδή µείωση όσο το δυνατόν των εισροών και αύξηση της παραγωγικότητας. 
•  Η τόνωση της ιδιοτυπίας του αγροκτήµατος, να έχει δηλαδή τη δική του  ατοµικότητα. 
• Τα προϊόντα να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροκτήµατος, τη δική τους ταυτότητα. 

Αυτό εκφράζεται µε καλή γεύση και οργανοληπτικές ιδιότητες. Αυτά επιτυγχάνονται µε τα εξής: 
• Ζωντάνεµα του εδάφους, δηλαδή ποικιλοµορφία στους οργανισµούς του εδάφους µε κατάλληλη οργανική λίπανση, η οποία δεν θα περιέχει µόνο υλικά, ουσίες, αλλά θα δηµιουργεί και ευνοϊκές συνθήκες και τάσεις, δυνάµεις, ώστε να ευνοείται η βλάστηση και δυναµικότητα των αναπτυσσοµένων φυτών .  
• Βασικό ρόλο έχει η χρήση των βιοδυναµικών παρασκευασµάτων, κάτι σαν οµοιοπαθητικά σκευάσµατα, τα οποία καλό είναι ο καθένας να τα φτιάχνει µόνος του στο κτήµα του, µπορεί όµως και να τα προµηθεύεται από άλλα κτήµατα. 
• Τα γεωργικά ζώα του κτήµατος πρέπει ως επί το πλείστον να τρέφονται µε φυτά και καρπούς που έχουν αναπτυχθεί µ’ αυτό τον τρόπο και όσα µπορούν να τραφούν από το κτήµα αυτό, ώστε να προσφέρουν όχι µόνο τα άριστα ζωικά προϊόντα αλλά και την κατάλληλη κοπριά, το εµβόλιο γονιµότητας, για το συγκεκριµένο κτήµα. Αν δεν υπάρχουν γεωργικά ζώα στο κτήµα, τότε η κοπριά για λίπανση να προέρχεται από ζώα ελευθέρας βοσκής της περιοχής και να κοµποστοποιείται ανάλογα.  


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της βιοδυναµικής γεωργίας;  
Να υπάρχουν ηθικά κίνητρα και όχι µόνο βιοποριστικά. Ελεύθερο πνεύµα για κατανόηση των δυνάµεων στη φύση και το ρόλο του παραγωγού ή και µεταποιητή ως εξυγιαντή. 

Για ν’ αναγνωριστούν τα προϊόντα ως βιοδυναµικά µε το διεθνώς κατοχυρωµένο και αναγνωρισµένο σήµα εγγύησης της ιδιαίτερης αυτής ποιότητας DEMETER (πρόκειται για την ελληνική λέξη ∆ηµήτηρ, η αρχαία θεά της γεωργίας) απαιτούνται τα εξής: 

1) Το αγρόκτηµα, η επιχείρηση, να έχει και να συνεχίζει να έχει την πιστοποίηση: πλήρως βιολογικό προϊόν της ευρωπαϊκής κοινότητας  
2) Να εφαρµόζεται επιπλέον και ο κανονισµός, οι προδιαγραφές, Demeter για να φθάσουν τα προϊόντα στην ιδιαίτερη ποιότητα DEMETER. 
3) Το αγρόκτηµα συνιστάται να ξεκινήσει µε έναν αναγνωρισµένο σύµβουλο βιοδυναµικής (ο σύλλογος κάθε χώρας µπορεί να συστήσει κάποιον σύµβουλο). 
4) Ο υπεύθυνος του κτήµατος, επιχείρησης, να συµµετάσχει σ’ έναν σύλλογο, οργάνωση, βιοδυναµικής γεωργίας αναγνωρισµένο από την Demeter International και. να παρακολουθήσει κάποια ανάλογα σεµινάρια (οργανώνει ο σύλλογος). 
5) Να ελέγχεται για την εφαρµογή του κανονισµού Demeter από έναν φορέα εξουσιοδοτηµένο από την οργάνωση βιοδυναµικής της χώρας, αν υπάρχει, ή την Demeter International.  
6) Ο παραγωγός να γνωρίζει όσα εισάγει και χρησιµοποιεί στο κτήµα: πώς παράγονται, τι κάνουν. Για τα βιοδυναµικά παρασκευάσµατα υπάρχουν όλες οι οδηγίες παραγωγής και χρήσης τους. Μπορεί επιπλέον ο καθένας να φτιάξει και οµοιοπαθητικά σκευάσµατα κατά 
 περίπτωση π.χ. για έλεγχο εντόµων. Τα βασικά βιοδυναµικά παρασκευάσµατα είναι όµως υποχρεωτικά. Στα σεµινάρια δίδονται ανάλογες εξηγήσεις.

Η βιοδυναµική (βιολογική-δυναµική) γεωργία ξεκίνησε από το γεωργικό σεµινάριο (1924) του Dr. Rudolf Steiner, φιλοσόφου, εκπαιδευτικού και καλλιτέχνη, ιδρυτού της πνευµατικής επιστήµης, της ανθρωποσοφίας. Η ανθρωποσοφία εκτός από την γεωργία έχει κι άλλες πρακτικές εφαρµογές σε άλλους τοµείς, όπως: παιδαγωγική, ιατρική, φαρµακολογία, κοινωνιολογία, τέχνη. 

Περισσότερα : www.anthromedia.net και Anthroposophia Hellas  

Τι διαφέρουν τα βιοδυναµικά προϊόντα DEMETER από τα βιολογικά;  
Έχουν ως προϋπόθεση την πιστοποίηση «πλήρες βιολογικό προϊόν» για να ελέγχονται επιπρόσθετα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Demeter. 
• Έχουν ιδιαιτερότητα στην ποιότητά τους, ποιότητα Demeter, παγκοσµίως κατοχυρωµένη και γνωστή. 
• Έχουν καλή γεύση και συµπεριφορά, διατηρούν περισσότερο βιταµίνες και ζωντάνια, δεν µαραίνονται τόσο εύκολα, έχουν καλύτερη οργανοληπτική αποδεκτικότητα από τον ανθρώπινο οργανισµό. 
• Μεταβιβάζουν υγεία, ζωτικότητα και έµµεσα δυνατότητες για πνευµατική εξέλιξη στον άνθρωπο. Επιπλέον ο καταναλωτής ξέρει ότι αγοράζοντας τέτοια προϊόντα ενισχύει κάποιον που λειτουργεί εξυγιαντικά στη φύση και στον άνθρωπο. 
  
Η βιοδυναµική γεωργία παγκοσµίως και στην Ελλάδα  
Σήµερα υπάρχουν 18 χώρες που έχουν αναγνωρισµένη βιοδυναµική γεωργία και ανάλογες οργανώσεις, οι οποίες διαχειρίζονται το σήµα Demeter και αυτές µε εκπροσώπους τους συνιστούν την Demeter International. Καλλιεργούνται πιστοποιηµένα βιοδυναµικά 1.070.700 στρέµµατα και υπάρχουν προγράµµατα για άλλα 210.000 στρέµµατα. Το 2012 λειτουργούν µερικές  γεωργικές επιχειρήσεις  µε έγκριση DEMETER. Είναι µεγάλα κτήµατα, από ένα σε Θάσο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία και µερικά εις Πελοπόννησο. Τα περισσότερα για ελαιόλαδο και ελιές.. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δοκιµάζουν την µέθοδο. Το 2008 ιδρύθηκε ένας αναγνωρισµένος βιοδυναµικός σύλλογος στην Ελλάδα και τότε οκταµελής επιτροπή επισκέφθηκε βιοδυναµικά κτήµατα στην Γερµανία, τα οποία από πολλά χρόνια εφαρµόζουν την βιοδυναµική µέθοδο. Επισκέφθηκε και το ερευνητικό κέντρο της βιοδυναµικής έξω από την Darmstadt της Γερµανίας και παρακολούθησε ειδικό σεµινάριο για τα χαρακτηριστικά της ποιότητας Demeter.  Ο σύλλογος συµµετέχει εν µέρει σε συνέδρια εκπροσώπων οργανώσεων βιοδυναµικής γεωργίας από διάφορες χώρες, στα οποία ανταλλάσσονται απόψεις και προτείνονται δραστηριότητες. 

Πληροφορίες για την βιοδυναµική γεωργία και τον Συλλόγου για την Προώθηση της Βιοδυναµικής Γεωργίας στην Ελλάδα στα τηλέφωνα:

210 – 68.27.083  (Γαβριήλ Πανάγος, πρόεδρος του συλλόγου, σύµβουλος) 
22350 – 51089    (∆ηµήτρης Παπαϊωάννου, γραµµατέας του συλλόγου, παραγωγός) 
Στην  Κρήτη: 28920 – 42143  Μαρία Ζολώτα (γεωπόνος, σύµβουλος) 

Πληροφορίες και στις ιστοσελίδες:   
www.demeter-hellas.gr  (στα ελληνικά) 
Demeter International: www.demeter.net (στα αγγλικά), όπου βρίσκετε και τις διευθύνσεις Demeter των διαφόρων χωρών σε όλη τη Γη.   
Γαβριήλ Πανάγος , Πρόεδρος του Συλλόγου για την Προώθηση της Βιοδυναµικής Γεωργίας στην Ελλάδα