Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η βιολογική γεωργία αναπτύσσει μια δυναμική τόσο σε ελλαδικό, όσο σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IFOAM και της FiBL παγκοσμίως στο τέλος του έτους 2008 καλλιεργούνταν με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής 35.243.365 εκτάρια (ha) έκταση που αντιπροσώπευε το 0,82% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης στις χώρες που ασκούσαν βιολογική γεωργία, ενώ ο αριθμός των βιοκαλλιεργητών ανέρχονταν στον αριθμό των 1.381.154.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από το site organic-world.net και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα:
Από την αποτίμηση των στατιστικών στοιχείων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι εμφανής η αυξητική τάση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με βιολογική μέθοδο παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποδίδεται στους παρακάτω πίνακες γράφηματα (αν και η στατιστική επεξεργασία για το έτος 2009 δεν έχει ολοκληρωθεί). Η αύξηση είναι ευδιάκριτη και σε επίπεδο παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

ΕΤΟΣ
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ΕΚΤΑΡΙΑ (ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ)
6.130.083
6.355.925
6.777.629
7.322.634
7.737.435
8.284.951
8.967.879
ΕΚΤΑΡΙΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ)
5.706.127
5.791.395
6.255.459
6.763.110
7.139.692
7.648.639
8.324.270
% ΤΩΝ ΚΑΛΛ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ
(ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ)
3,14%
3,23%
3,50%
3,74%
4,03%
4,32%
4,70%
% ΤΩΝ ΚΑΛΛ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)
1,25%
1,28%
1,37%
1,52%
1,62%
1,74%
1,88%
  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2003200420052006200720082009
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ164.885164.132187.770203.824212.293222.513233.271
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ141.356141.917163.781179.463185.880196.649204.662

Η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με τις συνολικά καλλιεργούμενες εκτάσεις σε επίπεδο χώρας, ωστόσο υστερούμε αρκετά σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς βρισκόμαστε στην 16 σε σύνολο 27 χωρών όσον αφορά το ποσοστό της βιολογικά καλλιεργούμενης έκτασης.
ΧΩΡΑΕΚΤΑΣΗ (ha)% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
1Austria491.82517,44%
2Sweden336.43910,79%
3Estonia87.3469,63%
4Latvia161.6259,11%
5Czech Republic341.6328,04%
6Italy1.002.4147,87%
7Slovakia140.7557,27%
8Portugal229.7176,61%
9Finland150.3746,56%
10Slovenia29.8386,10%
11Denmark150.1045,64%
12Germany907.7865,35%
13Lithuania122.2004,61%
14United Kingdom737.6314,57%
15Spain1.129.8444,54%
16Greece317.8243,84%
17Hungary122.8162,90%
18Luxembourg3.5352,70%
19Netherlands50.4342,61%
20Belgium35.7212,60%
21France580.9562,12%
22Poland313.9442,03%
23Cyprus2.3221,59%
24Ireland44.7511,08%
25Romania140.1321,02%
26Bulgaria16.6630,55%
27Malta120,12%
Total7.648.6394,32%