Καλλιέργεια Βιομηχανικής Τομάτας σε συνεργαζόμενο κτήμα.