Ο Γιάννης Μενέκος μιλάει για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην εκπομπή Γαιόραμα