Ραγδαία η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Περισσότερο από 50% έχει αυξηθεί τόσο ο αριθμός των βιολογικών εκμεταλλεύσεων όσο και ο αριθμός των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας κατά την τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει σε πρόσφατη έρευνά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Ειδικότερα οι εκτάσεις με βιολογική καλλιέργεια αυξάνονται κατά περίπου 5.000.000 στρέμματα ετησίως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα σε όλη την Ευρώπη να υπάρχουν πάνω από 186.000 βιολογικά αγροκτήματα, καλλιεργώντας μια έκταση 96 εκατ. στρεμμάτων. Αντίθετα η βιολογική ζωική παραγωγή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το σύνολο της ζωικής παραγωγής στην Ε.Ε. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα περισσότερα βιολογικά αγροκτήματα βρίσκονται στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.


Γενικότερα ο μεγαλύτερος αριθμός των βιολογικών αγροκτημάτων (83%) και οι περισσότερες εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας (78%) βρίσκονται στα «παλαιά» 15 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας στην ΕΕ βρίσκονται στην Αυστρία και ακολουθεί η Σουηδία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση στην ΕΕ. 

Για τη βιολογική κτηνοτροφία στην ΕΕ, η έκθεση αναφέρει ότι αν και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς ο αριθμός των ζώων που εκτρέφονται με βιολογικές μεθόδους, η ζωική παραγωγή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτήν της συμβατικής κτηνοτροφίας (ποσοστό περίπου 1%). Το 2010 τα βοοειδή βιολογικής εκτροφής ήταν το 3% του συνόλου των βοοειδών της ΕΕ. Αντίστοιχα τα αιγοπρόβατα ανέρχονταν στο 2,8%, τα πουλερικά στο 1% και οι χοίροι στο 0,3%. Η χοιροτροφία έχει τόσο μικρά ποσοστά λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην εξεύρεση βιολογικών ζωοτροφών (σύνθετες ζωοτροφές). 
Στην ΕΕ οι μόνιμοι βοσκότοποι αποτελούν την πλειοψηφία των βιολογικών εκτάσεων (περίπου 45%) και ακολουθούνται από τα σιτηρά (15%) και τις μόνιμες καλλιέργειες (13%). 

Οι ιδιοκτήτες βιολογικών αγροκτημάτων είναι κατά πολύ νεότεροι σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των συμβατικών. Στην ΕΕ, το 2010, ποσοστό 61,3% των γεωργών που ήταν ηλικίας κάτω των 55 ασχολούνταν με τη βιολογική γεωργία. 

Στο πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης του βιολογικού τομέα, η Επιτροπή προχώρησε σε αλλαγές στους σχετικούς Κανονισμούς, που συζητούνται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών. Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες επιδιώκουν να βελτιώσουν το ισχύον σύστημα, έτσι ώστε ο τομέας να μπορεί να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο και να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.