Δοκίμιο για την Ποιότητα των Ελληνικών προιόντων. Το πως και το γιατί ;

του καθηγητή Χρήστου Αυγουλά
Πολλοί διερωτώνται που οφείλεται η απαράμιλλη ποιότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και άλλοι τόσοι θέλοντας να βάλουν τον «δάκτυλο στον τύπο των ήλων» ζητούν αποδείξεις, στοιχεία που να τεκμηριώνουν του λόγου το αληθές. Η τεκμηρίωση αυτή, που ολοκληρωμένη απουσιάζει ως «αφήγημα» από τα γεωπονικά κείμενα, παρουσιάζεται στο κείμενο που ακολουθεί.
Η ποιότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, φυτικής και ζωικής προέλευσης είναι μακράν ανώτερη των ομοειδών αγροτικών προϊόντων που παράγονται τόσο στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. Αυτό άλλωστε αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στη χώρα μας και αυτό πρέπει να αποτελεί το μόνιμο διαβατήριο για την κατάκτηση των ξένων αγορών και την τοποθέτηση των ελληνικών προϊόντων εκεί ψηλά στον πίνακα ποιότητας και στις προτιμήσεις των καταναλωτών, Ελλήνων και ξένων.

Η υψηλή ποιότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων έχει μετρήσιμα χαρακτηριστικά και οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες που έχουν κυρίως αναφορά στο τρίπτυχο: γενετικό υλικό, κλίμα, έδαφος, αλλά και στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Πολλές φορές ακόμα η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας οφείλεται στην ύπαρξη «μικροκλιμάτων» σε πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, αποτέλεσμα του ιδιαίτερου αναγλύφου των ελληνικών εδαφών και των ευνοϊκών τιμών των μετεωρολογικών μεταβλητών, κυρίως της θερμοκρασίας, που διαμορφώνονται σ’ αυτές τις περιοχές. Με άλλα λόγια, στις περιοχές που επικρατούν «μικροκλίματα» οι τιμές κυρίως της θερμοκρασίας, αλλά και της ηλιοφάνειας και των βροχοπτώσεων είναι περισσότερο ευνοϊκές για την ανάπτυξη, τις αποδόσεις και την ποιότητα των καλλιεργουμένων φυτών από τις τιμές των αντίστοιχων μετεωρολογικών μεταβλητών της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας που σε αρκετές περιπτώσεις ασκεί αποφασιστική επίδραση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, είναι η ασκούμενη, κατά κανόνα, “παραδοσιακή καλλιεργητική τεχνική”. 

Την ανάλυση και την επιστημονική τεκμηρίωση της επίδρασης των παραγόντων αυτών στην ποιότητα θα προσδιορίσουμε στο κείμενο που ακολουθεί, εμπλουτίζοντάς το με συγκεκριμένα γνωστά ή άγνωστα «επεισόδια» από την ελληνική γεωργική παραγωγή. Άλλωστε, τα παραδείγματα που θα κάνουν την προσέγγισή μας στο θέμα της ποιότητας άμεσα κατανοητή είναι πάμπολλα στην ελληνική γεωργία και γι’ αυτό πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί ……
Πηγή - Realfarm.gr