Σχολικός βοτανόκηπος, στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Εκπαιδευτικός σχολικός βοτανόκηπος, από τα εκπαιδευτήριο Φρυγανιώτη.


Συγχαρητήρια στους καθηγητές για την πρωτοβουλία.... και την παρουσίαση!!!!