Παραδοσιακές ποικιλίες Πεπονιάς

Αργίτικο Πεπόνι.

Διχτυωτό Κιλκίς.

Μουλκέϊκο.

Σωσάνδρας.

Πεπόνι Ζακύνθου.

Θρακιώτικο πεπόνι (φωτ. αρχείο Κτήμα Βίωμα).

Μικρασιάτικο.