Συσκευασίες αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών στην διεθνή αγορά.