Κτήμα Βίωμα - συμμετοχή στην έκθεση Βιολογικών προϊόντων Ecofestival (11/2008)