ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟΦΥΛΛΟ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ (GREEK BASIL) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΟΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΘΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θ.Β. Κουτσός, Π.Σ. Χατζοπούλου


Eθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Kέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας Θράκης,
Τμήμα Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών,
Τ.Θ. 60458, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη,
e-mail:aromparc@otenet.grO βασιλικός (Ocimum basilicum L.) είναι αρωματικό, φαρμακευτικό και καλλωπιστικό φυτό, ενώ ορισμένες ποικιλίες χρησιμοποιούνται και ως αρτυματικό- λαχανοκομικό φυτό. Ο βασιλικός είναι πολυμορφικό είδος με πολλές ποικιλίες και χημειοτύπους. Μια από τις πολλές ποικιλίες είναι και ο λεπτόφυλλος βασιλικός, γνωστός διεθνώς ως Ελληνικός βασιλικός (Greek basil), που χρησιμοποιείται κυρίως ως καλλωπιστικός. Ο βασιλικός αυτός όταν φθάνει στο στάδιο της ανθοφορίας σταματάει την ανάπτυξή του και γηράσκει γρήγορα, χάνοντας έτσι γρήγορα την διακοσμητική του αξία. 
Σε πειραματικές  γραμμές καλλιέργειας στο βοτανικό κήπο του τμήματος των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδος παρατηρήθηκε μεγάλη ανομοιομορφία ως προς την εποχή άνθησης, που κυμαίνονταν από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Αυγούστου όταν σπέρνονταν το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου και μεταφυτεύονταν ένα μήνα αργότερα. Με εφαρμογή τριών κύκλων γενεαλογικής επιλογής, με ένα κύκλο επιλογής κατ΄ έτος και με κριτήρια επιλογής το όψιμο της άνθησης και το σφαιρικό σχήμα ανάπτυξης,, επιτεύχθηκε απόκτηση φυτών που δεν έφταναν ποτέ στην άνθηση ή έφθαναν πολύ όψιμα (μέσα Οκτωβρίου). Σε ορισμένα φυτά όψιμης άνθησης κατά την επιλογή του τρίτου κύκλου ο σπόρος δεν ωρίμασε ποτέ διότι συνέβησαν παγετοί στα μέσα Νοεμβρίου. Στα φυτά πρώϊμης άνθησης από σπόρο τρίτου κύκλου επιλογής η ανθοφορία άρχισε μέσα Αυγούστου, σε σύγκριση με τον πληθυσμό εκκίνησης που άρχισε μέσα Ιουνίου. Το ποσοστό των φυτών με καθαρά σφαιρικό σχήμα ξεπέρασε το 90% από το 65% που ήταν αρχικά. Παράλληλα μελετήθηκε η μεταβολή της απόδοσης και σύνθεσης του αιθερίου ελαίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού εκκίνησης και σε δείγμα φυτών από σπόρο τρίτου κύκλου επιλογής, για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτά επηρεάστηκαν από τις επιλογές με τα παραπάνω κριτήρια. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Γενετική Βελτίωση Φυτών & Αγροτική Ανάπτυξη” 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ & ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ