Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σεμινάριο αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.


Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. 
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώσεις πάνω σε θέματα καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας των αρωματικών φυτών.
Το Κτήμα Βίωμα συμμετέχει με πολλαπλασιαστικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί σε πρακτικά μαθήματα του σεμιναρίου.
Πολλά Μπράβο, στην πρωτοβουλία γιατί απαντά στην ανάγκη του κόσμου για έγκριτη ενημέρωση.