Έρευνα: Τα βιολογικά προϊόντα στην Ελλάδα (26 Φεβρουαρίου 2002)
Απούσα από την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΔΗΩ), κρίνοντας ως "αποκαρδιωτική" την εμφάνιση της χώρας μας στην παγκόσμια έκθεση βιολογικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα - όπως κάθε χρόνο - στη Γερμανία. 
      Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή της χώρας μας στην έκθεση αυτή ήταν αρκετά αξιοπρεπής, όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι του Οργανισμού, φέτος η παρουσία μας ήταν λίγο χειρότερη από τριτοκοσμική. 
       Αντίθετα, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν κάνει, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, ένα τεράστιο άλμα και έχουν ορίσει ως εθνική τους προτεραιότητα στον αγροτικό τομέα τη βιολογική γεωργία. Απόδειξη για αυτό, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΔΗΩ, αποτελεί το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του ισπανικού υπουργείου Γεωργίας για την έκθεση ανήλθε στο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ελληνικό υπουργείο Γεωργίας δεν διέθεσε ούτε ένα ευρώ. 
      Τα μέτρα, η λήψη των οποίων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η βιολογική γεωργία και στη χώρα μας, όπως συμβαίνει παγκοσμίως, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΔΗΩ, είναι τα εξής:

  • συνέχιση της επιδότησης στους βιοκαλλιεργητές και μετά την πενταετία,
  • πενταπλασιασμός των εκτάσεων και των ζωικών μονάδων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των επιδοτήσεων,
  • απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση των επιδοτήσεων,
  • εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας για αναγνώριση του δικαιώματος πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων μόνο σε φορείς οι οποίοι έχουν διαπιστευθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-45011,
  • διαθέση κονδυλίων για προβολή και διαφήμιση των βιολογικών προϊόντων τόσο στην Ελλαδα όσο και σε διεθνές επίπεδο,
  • εκπόνηση πενταετούς σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας η οποία να περιλαμβάνει την παραγωγή, την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση, τη μεταποίηση, τη διακίνηση και την προώθηση των βιολογικών προϊόντων.
     Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι του ΔΗΩ, οι καλλιεργούμενες με βιολογικά προϊόντα εκτάσεις στην Ελλάδα από 5.905 στρέμματα που ήταν το 1993 αυξήθηκαν στα 149.643 στρέμματα το 2001.
     Ο αριθμός των επιχειρηματιών που καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα ανά περιφέρεια και ελέγχονται από το ΔΗΩ, οι δέκα πρώτοι νομοί και οι αντίστοιχες εκτάσεις στο τέλος του 2001, καθώς και ο αριθμός των κτηνοτρόφων ανά περιφέρεια, έχουν ως εξής:ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ%
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  
57  
1,67%
Αττικής  
203  
5,93%
Βορείου Αιγαίου  
245  
7,17%
Δυτικής Ελλάδας  
661  
19,33%
Δυτικής Μακεδονίας  
28  
0,82%
Ηπείρου  
63  
1,84%
Θεσσαλίας  
105  
3,07%
Ιονίων Νήσων  
110  
3,21%
Κεντρικής Μακεδονίας  
212  
6,19%
Κρήτης  
471  
13,76%
Νοτίου Αιγαίου  
97  
2,83%
Πελοποννήσου  
927  
27,11%
Στερεάς Ελλάδας  
240  
7,01%
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
3.419  
100,00%


ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2001
Ν Ο Μ Ο Σ  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
Επί τις % του  Γενικού Συνόλου
Λακωνίας  
24.089  
16,10%
Αχαΐας  
13.980  
9,34%
Λέσβου  
12.622  
8,43%
Βοιωτίας  
9.976  
6,67%
Μεσσηνίας  
9.407  
6,29%
Ηρακλείου  
9.374  
6,26%
Αρκαδίας  
6.920  
4,62%
Πειραιώς  
5.915  
3,95%
Αργολίδας  
5.283  
3,53%
Ευβοίας  
3.268  
2,18%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
100.835  
67,38%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  
149.643  
100,00%


ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ %
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
5  
4,63%
ΑΤΤΙΚΗΣ  
3  
2,78%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
5  
4,63%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
2  
1,85%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
3  
2,78%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
19  
17,59%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
3  
2,78%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
9  
8,33%
ΚΡΗΤΗΣ  
8  
7,41%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
3  
2,78%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
29  
26,85%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
19  
17,59%
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
108  
100,00%