ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001


  • Συνολικές εκτάσεις καλλιεργειών βιολογικής παραγωγής στην Ελλάδα
Έτος
Έκταση (στρ.)
2001
311.182
2000
267.070
1999
214.512
1998
154.019
1997
99.995
1996
52.964
1995
24.009
1994
11.882