Στατιστικά - Η βιολογική γεωργία στην Ευρώπη - (2000)

Στατιστικά -  Η βιολογική γεωργία στην Ευρώπη - 2000
Α/Α ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ
ΕΚΤΑΣΗ (στρ)
%
βιολογικής γεωργίας επί συνολικής έκτασης
1 2000 ΑΥΣΤΡΙΑ
2.719.500
8,64
2 2000 ΒΕΛΓΙΟ
202.630
1,46
3 2000 ΔΑΝΙΑ
1.652.580
6,20
4 2000 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
5.460.230
3,20
5 2000 ΓΑΛΛΙΑ
3.710.000
1,23
6 2000 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
5.273.230
3,33
7 2000 ΙΡΛΑΝΔΙΑ
323.550
0,73
8 2000 ΙΤΑΛΙΑ
10.403.770
6,76
9 2000 ΛΟΥΧΕΜΒΟΥΡΓΟ
10.300
0,81
10 2000 ΟΛΛΑΝΔΙΑ
278.200
1,42
11 2000 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
1.474.230
6,73
12 2000 ΣΟΥΗΔΙΑ
1.716.820
5,20
13 2000 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
500.020
1,31
14 2000 ΙΣΠΑΝΙΑ
3.808.380
1,30
15 2000 ΕΛΛΑΔΑ
248.000
0,72