Η μακέτα Ελλήνων Βιοκαλλιεργητών αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών σε περιοδικό της Αγγλίας