Ποικιλία Μαύρης Τομάτας Black krim

Ποικιλία μαύρης Τομάτας Black krim.

Καρπός μέτριου μεγέθους, με ελαφρά ξινή γεύση. Φυτό ζωηρό με αρκετά καλή καρπόδεση και φυλλοκάλυψη.