Φωτογραφίες Καρπουζιάς, σε κτήματα...

Ποικιλία Καρπουζιάς, Blue Ribon, σε συνεργαζόμενο κτήμα.

Ποικιλία Καρπουζιάς, Sugar baby.
Καλλιέργεια Καρπουζιάς, σε βιολογικό κτήμα.