Φωτογραφίες απο παραδοσιακές ποικιλίες Τομάτας.

Τομάτα Καρδιά του Βούβαλου.

Τομάτα Αγίου Πέτρου.

Τομάτα Ερατύρων, λίγο πριν την ωρίμανση.
Τομάτα βιομηχανική Rio grande.
Παραδοσιακές ποικιλίες, σε διάφορα μεγέθη. Απο αριστερά: Πηλίου,Μήλο, Γρέζα, Αψάλου, Αριδαία, Σαντορίνης. Φωτ. αρχείο: Κτήμα Βίωμα.

Τοματάκι Σαντορίνης. Φωτ. αρχείο: Κτήμα Βίωμα.
Τομάτα Μπατάλα ή Βραυρώνα. Φωτ. αρχείο: Κτήμα Βίωμα.