Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση στο Θερμοκήπιο


Τι είναι η Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 15
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης
Καταπολέμησης στο θερμοκήπιο 16
Τι χρειαζόμαστε για να «στήσουμε» ένα πρόγραμμα Ο. Κ 19
Τα συστατικά της Β. και Ο. Καταπολέμησης 20
Ένα συνοπτικό σχήμα 21
Μια Διαπίστωση 22
Αλευρώδης 23
Ο Αλευρώδης των Θερμοκηπίων 23
Γενικά 23
Στοιχεία Βιολογίας 23
Ζημιές 27
Καταπολέμηση 27
Ο Αλευρώδης του καπνού 28
Γενικά 28
Στοιχεία Βιολογίας 29
Ζημιές 29
Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 30
Γενικά 30
Υγιεινή σπορείου ; 31
Υγιεινή Θερμοκηπίου 34
Encarsia formosa 37
Bemisia tabaci και Encarsia formoza 51
Κίτρινες παγίδες και Encarsia formoza 52
Inulaviscosa 53
- Αφίδες ... 54
Γενικά 54
Στοιχεία Βιολογίας 55
Myzus persicae 58
Aphis gossypii 60
Aphis fabae 62
Ζημιές 64
Καταπολέμηση.... ... 68
Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 70
Γενικά 70
Υγιεινή σπορείου . 70
Υγιεινή Θερμοκηπίου 70
Aphidius colemani, . 73
Aphidius matricaria 74
Aphidoletes aphidimyza 74
Αρπακτικά και Παράσιτα των Αψίδων 76
Χρήσιμες αναφορές 89
Μορφολογικοί χαρακτήρες αναγνώρισης
11 ειδών αφίδων 90
- Ακάρεα. 98
Tetranychus urticae 98
Tetranychus cinnabarinus 100
Aculops lycopersici 100
Polyphagotarsonemus latus 100
Ζημιές 103
Καταπολέμηση. 104
Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 105
Γενικά 105
Υιεινή σπορείου 105
, Υγιεινή θερμοκηπίου 105
Phytoseiulus persimilis 106
- Λιριόμυζα (Φυλλορύκτης) : 109
Γενικά 109
Είδη και ξενιστές 109
Στοιχεία βιολογίας - Περιγραφή 111
Ζημιές 113
Καταπολέμηση 114
Γενικά 114
Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 115
Γενικά 115
Υγιεινή σπορείου 115
Υγιεινή Θερμοκηπίου 116
Dacnusa sibirica .. 116
Diglyphus isaea 117
- Θρίπες 119
Thripstabaci 119
Heliothrips haemovrhoidalis 121
Frankliniella occidentalis 121
Ζημιές 125
Καταπολέμηση 126
Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 127
Γενικά 127
Υγιεινή σπορείου 127
Υγιεινή Θερμοκηπίου ... 128
Amblyseius cucumeris 128
Orius insidiosus 132
Orius laevigatus 134
Προνύμφες Λεπιδοπτέρων 135
Νηματώδεις 137
Γενικά 137
Μορφολογία - Περιγραφή 138
Στοιχεία Βιολογίας 141
Οι σημαντικότεροι Νηματώδεις των Θερμοκηπίων 144
Meloidogyne 144
Pratylenchus 147
Ditylenchus 147
Aphelenchoides 148
Ζημιές 148
Καταπολέμηση.. 153
Εναλλακτικές λύσεις στην αντιμετώπιση των νηματωδών
στο Θερμοκήπιο ..... 154
Pasteuria penetrans 156
Νηματοπαθογόνοι μύκητες 159
Ηλιοαπολυμανση . 162
Ένα συμπέρασμα 162
- Τήξεις Σπορίων . 163
Αίτιο - Συνθήκες ανάπτυξης 163
Συμπτώματα 165
Αντιμετώπιση 169
- Σηψιριζίες και Σήψεις Λαιμού 1-73
Αίτιο - Συνθήκες ανάπτυξης 173
Συμπτώματα 176
Αντιμετώπιση 180
- Περονόσπορος 183
Τομάτας 183
Κολοκυνθοειδών 185
Τριανταφυλλιάς 187
Αντιμετώπιση 187
- Οίδιο 188
Τομάτας 188
Κολοκυνθοειδών 188
Τριανταφυλλιάς 189
Αντιμετώπιση 189
- Βοτρύτιδα 191
Αίτιο - Συνθήκες ανάπτυξης 191
Συμπτώματα 192
Ζημιές 193
Αντιμετώπιση 193
- Αλτερνάρια 199
Αίτιο - Συνθήκες ανάπτυξης 199
Αντιμετώπιση 202
- Αδρομυκώσεις 203
Verticillium 203
Fusarium 204
Αντιμετώπιση 205
Γαρυφαλλιάς 205
Αντιμετώπιση 206
- Corynebacterium michiganense.. , 207
Αίτιο - Συνθήκες ανάπτυξης 207
Αντιμετώπιση 208
- Pseudomonassolanacearum... 209
Αίτιο - Συνθήκες ανάπτυξης 209
Αντιμετώπιση 209
- Erwinia tracheiphilla 211
Αίτιο - Συνθήκες ανάπτυξης 211
Αντιμετώπιση 211
- Σκωριάσεις 212
Γαρυφαλιάς 212
Τριανταφυλλιάς 212
Αντιμετώπιση 212
- Εμβολιασμοί Κηπευτικών 214
Καρπούζι 214
Πεπόνι 226
Αγγούρι 227
Τομάτα 230
Μελιτζάνα 232
Πιπεριά 233
Ηλιοθέρμανοη - Ηλιοαπολύμανοη 234
Ανθεκτικά Εδάφη 243
Χρησιμοποίηση Ανταγωνιστών 244
Verticillium lecanii 247
Trichoderma harzianum 247
Φυτικά Εκχυλίσματα 247
Θρέψη - Λίπανση και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 248
Οργανική Ουσία και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 249
Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη φυτοπροστασία και την
ολοκληρωμένη καταπολέμηση 250
Μυκόρριζες 251
Διασταυρούμενη Προστασία 251
Εξασθενημένοι Ιοί 251
Πίνακες 252
Πίνακες με δοκιμές φυτοφαρμάκων για την επίδραση τους
σε ωφέλιμους οργανισμούς 260
Η επικονίαση με το Bombus terrestris 274
Ο Επίλογος 278
Διαχείριση και χρήσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότερη
εκμετάλλευση των Θερμοκηπίων 278
Ένα Συνολικό Σχήμα 297
Ένα Συνολικό Σχήμα - «Τα Βήματα» 298
Βιβλιογραφία 300

Λαχανοκομία - Κηπευτική CIRO CIUFOLINI


Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.11
ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΠΟΡΑΣ.19
Η ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ.37
ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ.43
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.47
ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ.59
ΛΙΠΑΝΣΗ.67
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΟΡΦΟΛΟΓΗΜΑ ΒΛΑΣΤΟΛΟΓΗΜΑ.79
Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ.81
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.111
ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ.115
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.121
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.123
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.129
ΠΩΛΗΣΗ.179
ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΑΤΑΤΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΩΔΗ ΠΕΠΟΝΙ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ .191
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΛΑΧΑΝΟ ΡΑΠΑΝΙ ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΠΡΑΣΟ ΣΚΟΡΔΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ ΑΓΚΙΝΑΡΑ .219
ΡΑΔΙΚΙ ΑΝΤΙΔΙ ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΡΟΤΟ ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΡΑΘΟ ΦΡΑΟΥΛΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ ΑΡΑΚΑΣ .251

"Αγροτικός Αύγουστος 2012"O Δήμος Χανίων με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνουν φέτος, για 14η χρονιά,τον κύκλο εκδηλώσεων με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 και αντικείμενο την προβολή και προώθηση των κρητικών προϊόντων ποιότητας καθώς και του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης.  

Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν κάθε χρόνο και ένα διαφορετικό σημείο αναφοράς το οποίο αναδεικνύεται με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες.

Ο "Αγροτικός Αύγουστος 2012"  θα έχει  ως κεντρικό σημείο αναφοράς την: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ».


Στη Λέσβο η ΔΗΩ βραβεύει τους νικητές του BIOL


Βραβεύονται οι νικητές του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου «BIOL» σε εκδήλωση στη Λέσβο.
Το Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου και ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ διοργανώνει εκδήλωση βράβευσης των νικητών του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου «BIOL».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Ιουλίου και ώρα 19.00 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, Λιμάνι Μυτιλήνης.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Βασίλειος Καμβύσης, Χημικός – Πιστοποιημένος Γευσιγνώστης. 

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφεία ΔΗΩ Μυτιλήνης, τηλ.: 22510/27779.

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Ο ντοματάς που κατέκτησε τα Harrods...


Το φετινό βραβείο βιοκαλλιέργειας δόθηκε στον Αλέξανδρο Γκουσιάρη, από τον Ηλιά Καρδίτσας, που φτιάχνει ντοματόσαλτσες και μέλι εκλεκτό.

Ο Αλέξανδρος Γκουσιάρης είναι μαθηµατικός, γιος και εγγονός αγρότη από το χωριό Ηλιάς της Καρδίτσας. Τελειώνοντας τις σπουδές του, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία. «Ταξιδεύει» τις μέλισσές του στους πορτοκαλεώνες και στα γεμάτα έλατα βουνά της Πελοποννήσου και βγάζει εξαιρετικό μέλι. Οταν για την εξαγωγή του μελιού συνεργάστηκε με την εταιρεία διανοµής εκλεκτών προϊόντων Odysea στο Λονδίνο, οι «Αγγλοι», όπως τους λένε στoν Ηλιά, έστειλαν τεχνολόγους τροφίμων για να ελέγξουν τον τρόπο παραγωγής του. «Εννοείται ότι τους φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους», λέει ο Αλέξανδρος Γκουσιάρης, «τρώγαμε µαζί την ντομάτα του κήπου μας, ντόπια ποικιλία που ονομάζεται “ιταλική”, και τη σάλτσα ντομάτας που φτιάχναμε για δική μας χρήση. Ξετρελάθηκαν. Μου ζήτησαν να τους φτιάξω σάλτσες ντομάτας. Επέμειναν ότι θέλουν τη συγκεκριμένη ντομάτα, βιολογική και πιστοποιημένη. Ετσι λόγω... φιλοξενίας αρχίσαμε την παραγωγή».

«Σήμερα παράγουμε περί τους 5 - 15 τόνους μέλι και 20.000 - 50.000 βάζα σάλτσα ντομάτας, ανάλογα με τη χρονιά. Καλλιεργούµε 80 στρέμματα και τυποποιούµε οι ίδιοι στο μικρό τυποποιητήριό μας εδώ στον Ηλιά».

Βραβεύοντας τον Αλέξανδρο Γκουσιάρη, βραβεύσαμε τον αγρότη, τον μεταποιητή και τον έμπορο που απαντά στο ζήτημα της αγροτικής παραγωγής -και ως προς την ποιότητα, και ως προς τη διάθεσή της- με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα Γκουσιάρη κοσμούν τα ράφια του περίφημου Harrod’s.Τα προϊόντα θα τα βρούµε σε επιλεγμένα παντοπωλεία στην Αθήνα, π.χ. Εδώδιμα της Ραλλούς, Γενναίου Κολοκοτρώνη 1, Κουκάκι, τηλ.: 210-92.23.366, Πανδαισία, Αγ. Ιωάννη 23β, Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210.60.17.731, Gourmet Box, Κυδωνιών 36, Βύρωνας, τηλ.: 210-76.00.279.

Πηγή: Γαστρονόμος

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Γενικά στοιχεία για το Μάραθο


Ο μάραθος (ή μάραθο, το) είναι ποώδες και αρωματικό φυτό. Είναι δικοτυλήδονο και ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων. Η επιστημονική του ονομασία είναι Φοινίκουλον το κοινόν. Περιέχει αιθέρια έλαια κατά 7% και ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα, στην Κίνα, στην Αίγυπτο και την Ινδία. Ειδικότερα, ο Πλίνιος αναφέρει 22 φαρμακευτικές ιδιότητες του φυτού.


Οι κύριες χρήσεις του φυτού είναι στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική, την αρωματοποιία και την οινοπνευματοποιία. Από το μάραθο επίσης παρασκευάζονται φάρμακα όπως σιρόπια, ενώ χρησιμοποιείται και ως μέσο για να διευκολύνεται η έκκριση γάλατος. Από τους σπόρους του μάραθου, που έχουν καυστική γεύση, όπως αυτή του άνηθου, φτιάχνεται αιθέριο έλαιο (μαραθέλαιο). Η ποικιλία αζορικό είναι εδώδιμη και οι σαρκώδεις κολεοί των φύλλων του χρησιμοποιούνται ως λαχανικό (φοινόκιο).

Καρπός Μελιτζάνας CLARA


Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Μελιτζάζ Λεωνιδίου - Φεστιβάλ Τσακωνίας 2012Γιορτή αφιερωμένη στην τοπική μελιτζάνα που πλαισιώνεται από ήχους τζάζ μουσικής. Θα πραγματοποιηθεί στο Λεωνίδιο, από 12 έως και 15 Ιουλίου 2012.


Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Πάρνωνα.


12-15/6/2012 Φεστιβάλ Τσακωνιάς

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Θρούμπι - Satureja thymba

φωτ. αρχείο: Κτήμα Βίωμα 


Satureja thymbra, winter savory of the Labiatae family is a wild species growing in tuffs or heads as many other Labiatae. It attains a height of 30-40 cm and grows spontaneously around the Mediterranean basin. In Crete it is widespread and a common plant in the typical marquis. The plants growing at low altitudes are softer both in appearance and in aroma than the plants growing at higher altitudes. The leaves and flowers of Satureja have been used since antiquity to combat infections and to preserve foods due to their anti bacterial activity.


We collect Satureja in June when the plants are in full bloom from several populations growing in the southwestern part of Crete (Sfakia), along riverbeds and near to the sea. The new branches with leaves and flowers are clipped leaving the main body and a few new branches to regenerate, and distilled immediately. Collecting Saturejameans to share the plants with the bees, which are collecting vigorously. Cretan plants have a high essential oil content, and the yield we achieve from a 3-hour distillation can be as high as 2.5%. The oil has a hot and burning scent. As always, we collect by hand, cutting just about half of the flowering tops off each plant, leaving enough for the bees.