Σεμινάριο με θέμα: Επιχειρηματικές δεξιότητες και τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων


Θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 7 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 15:30 – 17:30. Διοργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ. 
Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής:www.career.aua.gr
Εισηγητής των Σεμιναρίων θα είναι ο κ. Γεώργιος Λιάσκος, Γεωπόνος, ΜΒΑ.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους του ΓΠΑ. Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το σύνολο των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.