Άνθος Λεβάντας (Lavandula angustifolia).

Λεπτομέρεια της ανθοταξίας, της Λεβάντας (Lavandula angustifolia).