Βιοκαλλιέργεια Τομάτας σε θερμοκήπιο, στην περιοχή της Κοζάνης