Βιολογικό αγρόκτημα - Μενέκου Ιωάννη


Μενέκος Ιωάννης 
Τεχν. Γεωπόνος 
Νέα Γωνιά Χαλκιδικής

 2399 023303 
6978893383 Από τον Σεπτέμβριο του 2011, η εταιρία παραγωγής και μεταποίησης, του κ. Μενέκου, δραστηριοποιείται και στον τομέα των βιολογικών αρωματικών φυτών. Η φυτεία ελέγχεται και πιστοποιείται απο τον οργανισμό ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

Σκοπός η παραγωγή βιολογικών αρωματικών φυτών, με προσανατολισμό, τόσο την Ελληνική άλλα και την αγορά του εξωτερικού.