Κτήμα Αρωγαία - εγκατάσταση φυτείας βιολογικής Ρίγανης

Προετοιμασία του κτήματος για μεταφύτευση των σποροφύτων...

Λίγες εβδομάδες μετά την μεταφύτευση της Ρίγανης...
Δύο μήνες μετά...

Φυτό Ρίγανης με εδαφοκάλυψη και σύστημα ποτίσματος στάγδην, το πρώτο έτος καλλιέργειας.

www.arogaia.gr