Ημερίδα στην Τεγέα με θέμα: Καινοτόμες και εναλλακτικές καλλιέργειες


Θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο της Οικοκυρικής Σχολής Επισκοπής Τεγέας, την Παρασκευή 17 Αυγούστου, στις 6.00 μ.μ. Διοργάνωση: Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Τεγεατικός Σύνδεσμος.
Σκοπός της ημερίδας αυτής είναι να παρουσιαστεί στο αρκαδικό κοινό, που επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον, οι εναλλακτικές και καινοτόμες καλλιέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή μας και να ενημερωθούν ενεργοί και εν δυνάμει καλλιεργητές.

Περισσότερες πληροφορίες: 2710-237123 και 227141