Άνθος Μποράγκου (Borago officinalis)


Άνθος Μποράγκου στον κήπο του φυτωρίου. 2011, (φωτ.αρχείο - Κτήμα Βίωμα)