Φωτογραφίες της Εchinacea angustifolia

File:Echinacea angustifolia.jpg
Άνθοι.

Ρίζες.

Επεξεργασία ριζών.