Η σημασία της πιστοποίησης για τα βιολογικά προϊόντα, του Χαρίση Αργυρόπουλου

Το πρώτο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι βιολογικό προϊόν αποτελεί μόνο το πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν. Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει τόσο τον καταναλωτή όσο και τον παραγωγό, διαχωρίζοντας τα πραγματικά βιολογικά προϊόντα από τα «φυσικά», «πράσινα» ή άλλα προϊόντα αμφίβολων προδιαγραφών.


Στην χώρα μας, η έννοια της πιστοποίησης ήρθε το 1993, με την διαπίστευση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «ΔΗΩ», του πρώτου φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση ήρθε να ξεδιαλύνει το τοπίο στα βιολογικά προϊόντα προσφέροντας μοναδικές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των καταναλωτών, των παραγωγών, αλλά και του περιβάλλοντος. Ο Οργανισμός ΔΗΩ, (όπως άλλωστε οφείλει να κάνει κάθε οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης) πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε κάθε εκμετάλλευση κάθε ενταγμένου επιχειρηματία, δηλαδή ελέγχει όλες τις μονάδες παραγωγής, εμπορίας, παρασκευής, αποθήκευσης ή και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Συμπληρωματικά των επισκέψεων, πραγματοποιούνται αναλύσεις και δειγματοληψίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο ένα προϊόν περιέχει ουσίες που δεν συνάδουν με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Έτσι, η εφαρμογή της πιστοποίησης στην πράξη μεταφράζεται σε σειρά ελέγχων, αναλύσεων, δειγματοληψιών και ασφαλιστικών δικλείδων από το χωράφι μέχρι το ράφι, ώστε τα τελικά προϊόντα που φτάνουν στα χέρια των καταναλωτών, με την ειδική σήμανση των βιολογικών προϊόντων, να είναι ποιοτικά και ασφαλή.                              

Η διαδικασία της πιστοποίησης εξασφαλίζει στον παραγωγό τον πλήρη έλεγχο των καλλιεργειών του και την παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων, καθώς τον βοηθάει να κατανοήσει καλύτερα την εφαρμογή των βιολογικών προτύπων. 


Με την πιστοποίηση, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους και αποφεύγουν ατοπήματα και διατροφικά σκάνδαλα. Σημαντικότερο ακόμα, η πιστοποίηση είναι θετική για τους καταναλωτές, καθώς η ειδική σήμανση επιτρέπει στον κάθε καταναλωτή να κάνει τις αγορές του με ασφάλεια, καθώς μπορεί να αναγνωρίζει άμεσα τα βιολογικά προϊόντα στα καταστήματα. Εάν μάλιστα αναλογιστούμε ότι, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, τα παραγόμενα βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά και αποτελούν ασπίδα για την υγεία μας απέναντι σε σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες, γίνεται κατανοητό ότι η βιολογικότητα και ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων πρέπει να διασφαλίζεται αδιαπραγμάτευτα.


Του κου Χαρίση Αργυρόπουλου (Βιολόγου) - Υπεύθυνου της ΔΗΩ στην περιοχή της Μακεδονίας, για το Κτήμα Βίωμα