Βιολογική γεωργία. Άνθρωπος, περιβάλλον, τάσεις και σχεδιασμοί


Βιολογική γεωργία. Άνθρωπος, περιβάλλον, τάσεις και σχεδιασμοί.

Πρακτικά ημερίδας της μόνιμης γραμματείας του μεσογειακού τμήματος της IFOAM.


Πηγή: www.embryopub.gr