Ρίγανη


Φωτ. αρχείου - Κτήμα Βίωμα 

Αρχείο pdf - Ρίγανη

Τζουραμάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυμίου Μ.
Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

.