Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον τομέα της Βιολογικής Γεωργίας - ΚτηνοτροφίαςΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας
Αχαρνών 29, Αθήνα, τ.κ 10439
fax : 210- 8821241
http://www.minagric.gr/greek/3.6.B.html

α) Τμήμα Βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης τηλ. : 210- 8231791, 210- 8224125, 210- 2128140, 210- 2128146-9
e-mail : ax29u002@minagric.gr , ax29u003@minagric.gr
http://www.minagric.gr/greek/3.6.html

β) Τμήμα Βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης τηλ. : 210- 8812149, 210- 2128156-7, 210- 2128120
email : minorg2@otenet.gr
http://www.minagric.gr/greek/biol_kthn.html

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διεύθυνση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Τμήμα Β’
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, Αθήνα, τ.κ 11253

Φυτικής παραγωγής
Τηλ. 210-212 8209, 210-212 8228
fax : 210- 8663496
E-mail: pasku035@minagric.gr

Ζωϊκής παραγωγής
Τηλ. 210-212 8173, 210-212 8228
fax : 210- 8663496
E-mail: pasku034@minagric.gr
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π (Οργανισμός Πιστοποίησης
& Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων)
Άνδρου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τ.κ 11257
τηλ. : 210 8231277
fax : 210 8231438
e-mail : agrocert@otenet.gr
http://www.agrocert.gr