Τομάτα - Αγίου Πέτρου

Παραδοσιακή ποικιλία επιτραπέζιας Τομάτας.

Ημι - αναρριχώμενη.
φωτ. αρχείο- Κτήμα Βίωμα.

Όψιμη επιτραπέζια τομάτα.


Καλή για υπαίθρια καλλιέργεια χωρίς κανένα κλάδεμα. Καλλιεργείται με τη βοήθεια δύο πασσάλων και συρμάτων που στηρίζουν το φύλλωμα. Ή αλλιώς καλλιεργείται με κλάδεμα και στήριγμα.

Τομάτα με καρπούς μέτριους - μεγάλους (8 εκ. διάμετρο), στρογγυλούς και πολύ παραγωγική μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Ευαίσθητη στα ηλιοεγκαύματα.

Ανθεκτική στης ασθένειες.