"Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"


Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ...
Σάββατο 17/12/2011, καφέ Paparazzi, Θεσσαλονίκη.

Οργάνωση: Δίκτυο Βιολογικών προϊόντων.