Βιβλίο - Η παραδοσιακή καλλιέργεια λαχανικών και τα μυστικά τηςΚυκλοφορεί από το Πελίτι το βιβλίο του κ. Γεώργιου Κ. Κηπουρού
"Η παραδοσιακή καλλιέργεια λαχανικών και τα μυστικά της" 1954 - 2004.

Στις 246 σελίδες του βιβλίου και στις πολλές έγχρωμες φωτογραφίες του ο κ. Γιώργος παρουσιάζει τις εμπειρίες του πως επί 50 χρόνια καλλιέργησε χωρίς λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ραντίσματα και κοπριά.