Αναρτήσεις

Oregano: The Quintessential Ancient Greek Herb

Ancient Greeks knew a thing or two when it came to herbs. One that they simply could not do without is oregano. They cherished the ancient herb for its vast range of medicinal, superstitious and culinary attributes thousands of years ago — and Greeks are still using oregano today for many of the same benefits. Let’s look at why oregano is the quintessentially ancient Greek herb.
How it all got started…
Back in ancient Greece oregano was thought to bring good luck and good health, but it also symbolized joy. This herb is known as the “brilliant joy of the mountain” and is still just as prominent in Greek cuisine and life as it was in ancient times.
In case you’re wondering just how “Greek” oregano is… the word itself even comes from two Greek words: “oros” (mountain) and “ganos” (brilliance of joy).
The story goes that oregano is the creation of none other than Aphrodite, the goddess of love and beauty. Apparently, the Greek goddess created and grew the ancient herb high in her mountai…

Η αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών στην Βιολογική γεωργία

Νέος πρόεδρος της Natrue o Bernhard Irrgang

Εκθέσεις βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη. Πληροφορίες, οργάνωση επίσκεψης

Οι εξαγωγικές προοπτικές των Ελληνικών Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών

INONI Greek Organic Herbs